درباره دنیز پت

دنیز پت در سال ۱۳۸۰ توسط افراد خبره در زمینه سگ‌های آپارتمانی راه‌اندازی شد.